Nederlandse stichting zonder goede backup na aanval.

Het maken van backups is belangrijk, dat kwam deze week helder in het nieuws. Maar toch zijn er toch soms situaties waarbij er onvoldoende afstemming of controle is op het goed werken van dergelijke oplossingen.

Dan kan een voor het gevoel klein issue ineens een groot (bijna) onoverkomelijk issue worden. Heel vervelend voor een dergelijke organisatie. En achteraf is het heel lastig om de historie weer op te bouwen.

Laat eens een risico scan uitvoeren op de kwaliteit van uw ICT beheer. Dan krijgt u in beeld of en zo ja welke zwakke plekken er momenteel zijn en welke oplossing beschikbaar zijn.

Verified by MonsterInsights